CHP yönetimi, belediyelere ‘israf ve kayırmacılığa’ karşı genelge gönderdi: Şatafattan uzak durun

admin

Yerel seçimlerde elde ettiği başarıyla yönettiği belediyelerdeki hizmetiyle artırmak isteyen CHP yönetimi, belediyelere “kayırmacılık, şatafat ve israfla mücadele” kapsamında bir genelge gönderdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 30 Nisan’daki grup toplantısında yaptığı konuşmada iktidarın tasarruf genelgesi hazırlığında olduğunu belirterek “İsrafın kaynağı olanlar israfı durduramazlar. İtibardan tasarruf olmaz diyenler kamuyu tasarrufa ikna edemezler. Ama biz CHP olarak tasarruf genelgesine uyarız” ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlarına gönderilen genelgede “İsrafla mücadele; kamu kaynaklarının sürdürülebilir kalkınmayı, sosyal adaleti ve refahın tüm topluma yayılmasını sağlamak için kullanımında kilit önemdedir. Seçilmek bir ayrıcalık değil belediye başkan ve yöneticileri için büyük sorumluluktur. Bu nedenle şatafat ve kamu kaynaklarının israfından uzak durulmalıdır. Bunun için ihale süreçlerinde şeffaflık; temsil, ağırlama ve tanıtım törenlerinde şatafattan kaçınan mütevazılık; taşıtların kullanımında etkin takip ve denetimin yanında hizmet dışına çıkmama; yurtdışı görevlendirmelerde halkın yararına olmayan, imtiyazlara yol açan kişisel faydaya imkân vermeme; elektrik tüketiminde yasaların verdiği tüm imkanları en yaratıcı ve en ekonomik şekilde kullanma; atamalarda ve işe alımlarda kayırmacılığa yol açmama; liyakat dışına çıkmama ilkelerine sıkı sıkıya bağlı kalınması gerekmektedir” vurgusu yapıldı. Genelgede şu başlıklar öne çıktı:

İHALELERDE ŞEFFAFLIK 

-Kamu ihalelerinin açık ihale usulüyle yapılmasına özen gösterilir. Pazarlık ve doğrudan temin usulleriyle yapılan ihaleler şeffaf şekilde internet üzerinden düzenli olarak kamuoyuna açıklanır. Yasaya uygun şekilde doğrudan teminle karşılanacak ihtiyaçlar için en az 48 saat önce belediyenin internet sitesinde ve/veya ilan tahtasında duyuru yapılır.

-Belediyelere ait taşıtların tahsis ve kullanımında lüks, gösteriş ve aşırılıktan kaçınılmasına özen gösterilir. 237 sayılı Taşıt Kanunu hükümlerine uyulur. Kanunun izin verdiği haller dışında yapılmış olan taşıt tahsisleri kaldırılır.

ARAÇ KONVOYU OLUŞTURULAMAZ

-Etkinliklerde çok sayıda araçla konvoylar oluşturulmaz. Etkinliklere önceden hazır bulundurulan minibüs veya otobüs ile toplu katılım sağlanır

-Vakıf, dernek, banka, birlik, firma, şahıs vb. kuruluş veya kişilerden hibe suretiyle de olsa taşıt kabul edilmez. Taşıtlar özel işlerde kullanılamaz, hiçbir makam, eş, dost ve akrabalara kullandırılamaz.

ATAMALARDA AKRABA OLAMAZ

-Belediye tarafından yabancı dil öğrenmek, bilgi ve görgülerini artırmak veya lisansüstü eğitim amaçlarıyla yurtdışına belediye çalışanı gönderilmez.

-Belediyelerdeki personel yönetiminde akrabalık, hısımlık, ticari ilişki gibi sosyal ilişkiler, gerekli liyakat ve deneyim koşulları sağlanıyor olsa dahi, referans ve tercih konusu yapılamaz.

-Akraba kayırmacılığı ya da siyasi kayırmacılıkla mücadele tek başına yasalar ve kurallarla sağlanamayacağı için bu tür uygulamalara karşı tolerans gösterilmez; etik temelli bir yaklaşımı uygulamaya koymak için yönetim kültüründe de değişikliğe gitmek hedeflenir. İşe alımlarda kişiye özel ilanlar verilemez.

-Kamudaki performans yönetiminin liyakat esasına dayanmasının kamudaki hizmetlerin bütünlüğünü sağlayan bir kilit unsur olduğuna dayalı olarak, performans değerlendirmeleri açık ve objektif kriterlere bağlı tanımlanır ve yöneticilerin takdir yetkileri liyakat ilkesiyle sınırlı tutulur. 

Yorum yapın

vozol vozol 10000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri