Kısa vadeli dış borç stoku martta arttı

admin

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, mart sonu itibarıyla 2023 sonuna göre yüzde 0,1 artışla 175,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

BANKALARIN BORÇ STOĞU ARTTI

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,1 artışla 71,2 milyar dolara yükselirken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 3,7 azalarak 58,2 milyar dolara geriledi.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 sonuna göre yüzde 21 artarak 15,3 milyar dolara çıktı. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,1 azalarak 19,2 milyar dolara, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı yüzde 2 düşüşle 20,3 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları da geçen yıl sonuna göre yüzde 8,9 yükselişle 16,5 milyar dolar oldu.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre yüzde 3,4 azalarak 51,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

ÖZEL SEKTÖRÜN KISA VADELİ DIŞ BORCUNDA ARTIŞ

Tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2023 sonuna göre yüzde 9,3 artarak 37,7 milyar dolar, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 2,8 azalarak 91,8 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 5,2 azalarak 90,6 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar ise yüzde 2,7 artarak 79,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

2023 yılı sonunda 1,7 milyar dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 mart sonu itibarıyla 4,3 milyar dolar, resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 604 milyon dolar oldu.

BORÇ STOĞUNUN ÇOĞUNLUĞU DOLAR

Kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonuna bakıldığında, yüzde 51,6’sı dolar, yüzde 22,1’i euro, yüzde 10,6’sı TL ve yüzde 15,7’si diğer döviz cinslerinden oluştu.

Aynı dönemde, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 232 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 19,5 milyar dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 23,1, Merkez Bankasının yüzde 19,8, özel sektörün ise yüzde 57,1 paya sahip olduğu görüldü.

Yorum yapın

vozol vozol 10000 vozol vozol vozol20000.shop vozol10000.shop vozolneon10000.shop vozol12000.shop timeisworth.com
casino casino siteleri